Kozmetika napravljena od preostalih paprika za ajvar

Ideja da se iskoriste preostali delovi ajvara od dugačkih paprika za proizvodnju sapuna i bio maski za
lice predstavlja jedno od 16 inovativnih rešenja podržanih od strane Evropske unije kroz
inicijativu ‘EU
za Zelenu Agendu u Srbiji’. Ova inicijativa, koja je deo šireg napora da se podrži tranzicija ka održivijoj

ekonomiji i društvu, identifikuje i finansira projekte koji doprinose zaštiti životne sredine i održivom

razvoju.

Prilikom proizvodnje tradicionalnog ajvara, ostaje značajna količina biološkog otpada u vidu semenki,
stabljika i drugih delova slatke paprike. U jugoistočnom srpskom okrugu Jablanica, gde se pravi velike
količine ajvara, čak 21.000 tona ovog biološkog otpada završava na ilegalnim deponijama tokom sezone pravljenja ajvara.

U želji da se reši ovaj ekološki problem i istovremeno stvore novi proizvodi i poslovne prilike,
radionica preduzetnica iz Medveđe, poznata po domaćem ajvaru pod nazivom ‘Zavičaj u tegli’,

udružila se sa udruženjem Bio Idea i Institutom za opštu i fizičku
hemiju. Ovaj tim, uz podršku
inicijative ‘EU za Zelenu Agendu u Srbiji’, razvio je metodologiju za upotrebu ovog biološkog otpada u

proizvodnji sapuna i bio maski za lice.

Pored ekoloških benefita, ova inicijativa rešava i probleme sezonske neaktivnosti i nedostatka prihoda tokom zimskih meseci, koji su česti u ruralnim područjima. Jelena Miletić, vlasnica ‘Zavičaja u tegli’, ističe da su sapuni i maske od ostataka paprika dostupni od novembra prošle godine, pružajući dodatne izvore prihoda tokom cele godine.

Učešće u ovom projektu takođe pruža priliku za obuku i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim
domaćinstvima. Kroz podršku ‘Bio Idea Soaps’ socijalnog franšiznog lanca, žene se uče proizvodnji

prirodne kozmetike i sapuna, unapređuju svoje preduzetničke vešti
ne i stiču znanja o smanjenju i
tretiranju biološkog otpada.